Fem arbetsgivare vägrade liksom Finspångs kommun att rätta sig efter domstolens beslut:

Ett hamnbolag som en kommun är delägare i köpte ut en stuveriarbetare som anklagades för att vid ett tillfälle ha krävt extra betalning för lastning av ett fartyg. Hamnarbetareförbundet ansåg att stuveriarbetaren hade rätt till detta och att han inte hade agerat illojalt.

En statlig myndighet köpte ut en tjänsteman som anklagades för samarbetsvårigheter. Tjänstemannen förnekade att han skulle vara orsak till dessa.

Ett privat företag köpte ut en lagerarbetare som var klubbordförande i Handels. Företaget anklagade honom för att vara en arbetsmiljörisk. Facket anser att det var en föreningsrättskränkning och att företaget avskedade mannen på grund av hans fackliga uppdrag.

En statlig myndighet köpte ut en skyddsvakt som dömts för brott utanför tjänsten. Mannen ansåg att han felaktigt dömts för brottet och att det inte skulle påverka hans möjlighet att arbeta kvar vid myndigheten som skyddsvakt eller som omplacerad till andra arbetsuppgifter.

En kommun köpte ut en dagmamma som anklagades för att ha misskött sitt arbete. Kvinnan förnekade anklagelserna som riktades mot henne.
En skattemyndighet vägrade att låta en tjänsteman komma tillbaka sedan han anklagats för otillåtet extraknäck och felaktig redovisning av skatt för det.

Tjänstemannen anser inte att han har gjort fel. Han är nu arbetsbefriad och går hemma med full lön men vill tillbaka i tjänst.

En församling omplacerade en barn- och ungdomsledare sedan han felaktigt sagts upp. Församlingen anser att han saknade tillräckliga kvalifikationer för att fortsätta sin ursprungliga tjänst. Mannen anser att detta är fel. Han går nu sjukskriven sedan omplaceringen av honom. Församlingen vill köpa ut honom men anser sig inte ha råd till det.
Fyra personer ville inte tillbaka till sitt arbete sedan AD förklarat att uppsägningen och avskedandet är ogiltig. De nöjde sig med skadestånd på grund av arbetsgivarens felaktiga agerande.

Utöver dessa fall har AD haft ytterligare ett antal mål om felaktiga uppsägningar och avsked som antingen enbart har gällt skadestånd eller där målet har avgjorts genom förlikning:

Fyra personer kände sig så kränkta av arbetsgivarens agerande att de redan från början förklarade att de inte ville ha jobbet tillbaka. De krävde i stället och fick skadestånd för att de felaktigt avskedats eller sagts upp.

Tio fall löstes genom förlikning mellan den anställde och arbetsgivaren innan Arbetsdomstolen kom med en dom. Förlikningen innebar att de anställda fick en summa pengar i ersättning. Detta utan att arbetsgivaren erkänt att den agerat fel. I åtta av dessa fall hade den anställde först krävt jobbet tillbaka.

Kommunalarbetaren gjorde en liknande undersökning för sex år sedan. Den visade att även under 1994 och de fyra första månaderna 1995 köptes hälften ut av dem som fick rätt i AD. 

Det säger lagen:

Rätt till skadestånd

• Paragraf 39 i lagen om anställningsskydd ger arbetsgivaren möjlighet att köpa ut anställda när det saknas saklig grund för att göra sig av med dem.

• Den anställde har enligt paragrafen då rätt till skadestånd motsvarande 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid och 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

• Skadeståndet är skattepliktigt vilket LO förgäves har protesterat emot.

• Vid förlikning är beloppen lägre.