Mildare eller hårdare regler? Meningarna gick isär när a-kassereglerna ändrades i februari i år. Antalet ärenden där rätten till ersättning ifrågasätts av arbetsförmedlarna har i alla fall ökat kraftigt. Det visar siffror från Ams.

— Man kan se att tillämpningen av regelverket har blivit lite mer konsekvent, säger Leif Tallskog, chef för försäkringsenheten på Ams, Arbetsmarknadsstyrelsen.

De nya reglerna har drabbat Kommunals medlemmar hårdare än genomsnittet.

Från februari till och med juni har arbetsförmedlingarna anmält 550 ifrågasättanden till Kommunals a-kassor. Under motsvarande period förra året anmäldes 400 ärenden. Det innebär en ökning på 37,5 procent
Totalt, alla a-kassor inräknade, har antalet ifrågasättanden ökat med 23,2 procent jämfört med i fjol samma period.

Ett ifrågasättande skrivs till exempel när den arbetslöse inte söker anvisade jobb.

En orsak till det ökade antalet ifrågasättanden kan vara de mildare sanktionsreglerna. De tycks paradoxalt nog ha inneburit en skärpt tillämpning.

Tidigare stängdes medlemmen av omedelbart vid sanktioner. Nu sätts ersättningen ned i tre steg. Första gången minskar ersättningen med 25 procent, sedan med 50 procent. Först vid det tredje tillfället upphör rätten till ersättning helt.

Nu blir inte ”straffet” lika kännbart och det kan göra det lättare för förmedlaren att tillämpa reglerna.

I samband med regelförändringarna gick Ams ut med en stor informations- och utbildningskampanj till förmedlingarna om hur regelverket ska tillämpas. Det är huvudförklaringen till att antalet ifrågasättanden ökat, tror Leif Tallskog.

— Vi har fått en ökad medvetenhet och en ökad insikt hos förmedlarna om vilka skyldigheter de har.

Ökningen av ifrågasättandena var väntad, enligt Anders Bergström, Kommunals a-kasseföreståndare. De ändrade sanktionsreglerna i kombination med att konjunkturen fortfarande är god är de främsta orsakerna, enligt honom.

Samtidigt, påpekar han, är Kommunals medlemmar inblandade i en oproportionerligt stor del av ifrågasättandena. Och så har det varit i flera år.

— Man får hoppas att det inte är en klassfråga, men tydligen är det lättare att ifrågasätta våra gruppers rätt till a-kassa än andra gruppers, säger Anders Bergström.

I majoriteten av ärendena brukar ifrågasättandet sedan leda till avstängning från kassan, eller från och med i år nedsättning av ersättningen.

Förra året ledde 64,5 procent av ärendena hos Kommunals a-kassa sedermera till avstängning. Under detta års första månader har ifrågasättandena i 54,9 procent av fallen inneburit nedsättning eller avstängning.

A-kassereglerna ändrades på flera punkter i februari. Bland annat har villkoren för att kvalificera sig för ersättning blivit hårdare. En annan nyhet var rätten att under de första 100 dagarna begränsa sitt sökområde.