Lars-Åke Almqvist tycker att moderaterna i Stockholm är ideologiskt förblindade.

— De är för ivriga att genomföra sitt partiprogram under mandatperioden. Moderaterna bryr sig inte om att förankra sina beslut bland de anställda. Därför är det inte konstigt att så många får en negativ inställning till konkurrensutsättning, säger han.

Lars-Åke Almqvists erfarenhet är annars att de flesta av landets kommunalare är positiva till upphandling. De ser möjligheterna att utvecklas i arbetet och att få en bättre löneutveckling.

Att motståndet är så stort i Stockholm kan han bara förklara med att moderaterna har agerat klantigt.

— De skapar oro bland de anställda istället för att ge information och presentera tydliga mål med upphandlingen. De flesta tycker inte om förändringar. I synnerhet inte om tryggheten i jobbet hotas, säger han.
Den tryggheten gäller enligt honom inte bara dem som är kommunalt anställda.

— De som efter en upphandling har bytt till en privat arbetsgivare vill efter en tid inte byta tillbaka till kommunen, säger han.

Konsultrapporten har gjorts på uppdrag av Stockholms stad. Den utvärderar den konkurrensutsättning som har genomförts inom stadens verksamhet.

Rapporten visar att 8 av 10 anställda önskar att driften av verksamheten ska ske i kommunal regi.

De flesta var mycket oroliga inför upphandlingen och de tycker att informationen var usel och att förvaltningen inte tog hänsyn till personalens åsikter under upphandlingsprocessen.

Omkring 1 000 anställda har bytt arbetsgivare till följd av konkurrensutsättning. Av dessa har cirka 40 procent fått högre löner efter upphandlingen. Det gäller framför allt chefer och mellanchefer.

Stockholms stad har ett trygghetsavtal som ger de anställda rätt att stanna kvar som anställd inom staden efter upphandling. Omkring 400 har utnyttjat denna möjlighet. Enligt rapporten är det oftast äldre personer och anställda som av ideologiska skäl inte vill arbeta för en privat arbetsgivare.

Personalbemanningen har minskat med omkring 20 procent i verksamhet som har upphandlats. Det har skapat stor oro bland de anställda. Många upplever att arbetsbelastningen har ökat.

Bland dem som har bytt arbetsgivare efter upphandling tycker 7 av 10 att arbetstakten är högre och att de är mer stressade än tidigare, hälften anser att arbetsmiljön och anställningstryggheten är sämre.

Men det finns också de som är mer positiva till konkurrensutsättning.
Omkring 6 av 10 tycker att de har fått mer ansvar i jobbet. Fyra av 10 anser att deras inflytande på arbetsplatsen har ökat. En tredjedel tycker att samarbetet med cheferna har blivit bättre. Lika många tycker dock att det har blivit svårare att diskutera och framföra sina åsikter på jobbet.