Kommunalarbetaren skrev i nr 12 om att försäkringskassan i Mariestad erkänt värken som arbetsskada och beviljat honom livränta. En stor undersökning hade just visat att många i reningsverk har ledvärk. Det påverkade kassans beslut.

Men nu har Riksförsäkringsverket överklagat till domstol. Inga pengar kan betalas ut innan domstolen har gett sitt utslag. Verket skriver till domstolen att det inte anses sannolikt och inte är allmänt accepterat att arbete i reningsverk kan ge värk i lederna. Därför bör domstolen upphäva kassans beslut.

När Ola Andersson ansökte om livränta var undersökningen ännu inte klar. Nu har professor Ragnar Rylander, yrkesmedicinare i Göteborg, skrivit ett papper om sambandet mellan ledvärk och arbete i reningsverk. Det ger Ola ytterligare argument.

Ragnar Rylander säger till Kommunalarbetaren:

— Reningsverk är en riskmiljö. Nu har det kommit fram data som visar ännu tydligare att det är risk för ledvärk om man arbetar där.

Men han säger också, att enkäter och andra undersökningar om hur spridda symptom eller sjukdomar är, bara ger allmän information. De gör att försäkringsläkarna kan bli säkrare i sina uppfattningar, men de säger ingenting om individen.

Skyddsombudet Bo Björk i Mariestad ska också hjälpa Ola att söka stöd av fackets jurister.