Kostnaden för antidepressiva medel var 562 miljoner kronor, en ökning av 20 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Antidepressiva läkemedel är effektiva vid olika typer av depressioner, men vi måste också fundera över vad den här ökningen står för, säger överdirektör Nina Rehnqvist. Är det rätt personer som får dessa läkemedel ordinerade? Har sjukligheten ökat eller är det så att de nya fördras bättre?

Svar på några av dessa frågor kan komma innan årets slut. Ett av de pågående projekten på SBU, Statens Beredning för medicinsk utvärdering, jämför effektiviteten hos olika behandlingar mot depression.

Näst mest kostade läkemedel mot magsår och höga blodfetter: 548 miljoner kronor.