KF har redan börjat testverksamhet i mindre skala. Bland annat har utbildad personal gjort kolesterol- och diabetestester på OBS! i Västerås.. Man har också erbjudit rådgivning av dietist och motionsexperter.

Bakgrunden till initiativet är en ny Temo-undersökning som KF Hälsa har gjort. Den visar att fyra av tio personer varje år går till vårdcentralen enbart för enklare hälsotester och rådgivning.

– Vårdcentralerna har inte lyckats leva upp till målen för det förebyggande hälsoarbetet. Jag är övertygad om att vi skulle kunna bedriva delar av den verksamhet som idag ligger på vårdcentraler och sjukhus effektivare bara vi får chansen. Därför vill vi ha en dialog om vårdavtal, moms och andra frågor som idag hindrar oss och andra aktörer som vill och kan göra en insats inom den förebyggande hälsovården, säger Per-Olof Jönsson, chef för KF Hälsa..