Löneökningarna är cirka 600 kronor år 2001, likaså år 2002 och år 2003. Sammanlagt innebär det löneökningar på 11, 4 procent.

Ett bra avtal, tycker Kommunals ombudsman Gunnar Fridolfsson, eftersom
ambulanssjukvårdarna förutom löneförhöjningarna även får lika mycket semester som anställda inom kommuner och landsting. Det finns också möjlighet till så kallad timbaserad semester. Parterna är överens om att arbeta fram ett arbetstidskonto.