Arbetsgivareorganisationens Fastigos bud för en treårsperiod ligger mer än två procent under Kommunals yrkanden.

Förhandlingarna gäller löner och anställningsvillkor för omkring 1400 fastighetsskötare och maskinister, i huvudsak anställda av kommunala och allmännyttiga fastighetsföretag. De berör bland annat fastighetsskötarna på Globen i Stockholm.

Kommunals ombudsman Gunnar Fridolfsson säger att Kommunal omöjligt kan acceptera ett så lågt bud:

— Vårt mål är att Kommunals medlemmar ska ha samma löneutveckling som motsvarande yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Medlare håller på att utses.