Du kom in i mitt liv

när jag minst anade det

du bara fanns där

du sa igenting

men du log

Du tog ett kliv in

du bara fanns där

du tog mitt hjärta
och du gav

mig ett liv.