Det är de sista dagarna före skolstart

Skolklockan åter ringer in snart

Väskor ska packas och ses om

Lektionen börjar, skynda dig och kom

Hit till skolgården och kompisar där

Som väntar på att kunskapen bär

Dem framåt i livet mot nya mål

Många pluggar allt vad de tål

Men skynda långsamt fram tills dess

Så att du ej på böckerna blir less…