Från midnatt den 13 augusti har Transport varslat om nyanställningsblockad i de kommunala renhållningsbolag som tillhör KFS, arbetsgivarnas organisation för de kommunala företagen.

Förbundet och arbetsgivarna är redan överens om att lönerna ska höjas med motsvarande 560 kronor per månad. Det följer den nivå som LO-förbunden har enats om i årets avtalsrörelse.

Men arbetsgivarna vill att dessa pengar ska fördelas individuellt i lokala förhandlingar. Transport vill ha ett centralt påslag som garanterar samma löneökning för alla.

LO:s styrelse har två gånger liksom Kommunal sagt nej till sympatiåtgärder för att stödja Transport i förhandlingarna.

I dag organiserar Kommunal de anställda i de kommunala renhållningsbolagen. Enligt ett beslut i LO ska Transport ta över rätten att teckna avtal för dessa renhållningsarbetare.

Men ingen medlem förs automatiskt över från Kommunal till Transport. Var och en måste själv flytta över sitt medlemskap. De allra flesta har valt att stanna kvar i Kommunal och de vill även i forsättningen följa det Energiavtal som förbundet har med KFS.

Kommunals ombudsman Christer Thilén säger att förbundet inte kan stödja Transports krav på ett avtal som inte medlemmarna vill ha.

— Vi har redan avtal med KFS som säger att lönerna ska förhandlas lokalt. Det är brist på förare och chansen till löneglidning stor. Därför vill inte våra medlemmar att lönerna bestäms centralt. Vi har dessutom en arbetstidsförkortning som inte Transport har med i sina krav, säger han.

Ett av de största kommunala renhållningsbolagen heter Renova och ligger i Göteborg. Bolaget ägs gemensamt av 11 kommuner. Kommunals sektionsordförande i bolaget, Mikael Hansson, säger att han till fullo stöder Kommunals beslut.

— Vi har redan kommit överens med vår arbetsgivare att vi ska följa Kommunals energiavtal med KFS under de tre närmaste åren, förklarar han.

Mikael Hansson tycker att det är bra med lokala potter. Han anser att Transports krav om att alla ska ha rätt till 560 kronor mer i månaden skulle det bli alldeles för dyrt för bolaget.

— Vi skulle riskera jobben vid kommande upphandling. Därför vill vi använda en del av pottutrymmet till pensionsförsäkringar och annat. Då får vi ut vårt utrymme men kostnaden för bolaget hålls ändå nere, säger han och hoppas få ett lokalt avtal klart inom en månad.

Det har gått trögt för Transport att värva medlemmar i de kommunala renhållningsbolagen.

Men tidningen Transportarbetaren kan berätta om förväntningarna på Transport bland renhållningsarbetarna i Piteå. En av de anställda där säger anonymt till tidningen att Kommunal är ett kärringförbund som lägger lönesatsningarna på de kvinnodominerade yrkesgrupperna.

En av hans fackliga förtroendemän hoppas att Transport ska hjälpa renhållningsarbetarna att få upp lönerna rejält. I dag tjänar de i Piteå 16 840 kronor i månaden utan rätt till några tillägg.

Den facklige förtroendemannen jämför med lönerna i Kristianstad där renhållningsarbetarna med tillägg tjänar 23000 kronor i månaden.

Men Mikael Hansson tycker inte att det bara handlar om löner.

— Vi har ett stort inflytande över Renovas verksamhet. Det beror på vår bredd. Vår sektion har 450 medlemmar. Av dem är bara 140 traditionella sopgubbar. Resten jobbar i värmeverket, verkstäderna, vid tippen eller på kontoret. I Transport skulle vi förlora den bredden, säger han.