För det stora LO-kollektivet gäller dock att många inte orkar jobba till 65 år. Räknar man in dem som förtidspensioneras är den ”verkliga” pensionsåldern 58 år.

Hur mycket man vinner i pension på att fortsätta jobba lite till, i stället för att gå vid t ex 65 år, kan man få en uppfattning om med hjälp av det orange kuvertet om pensionen som alla får. Med hjälp av uppgifterna i det, och om sin årsinkomst förra året och en dator med internet, kan man på www.pension.nu gå in och få en prognos över hur stor den allmänna pensionen blir beroende på vid vilken ålder man pensionerar sig. Till det kommer sedan avtalspension och eventuella privata pensionsförsäkringar. Den som inte har egen dator kan vända sig till sin sektionsexpedition.

Ett exempel: Vi bad Clas-Eric Eric Ericsson i Filipstad, kommunanställd målare och facklig företrädare, att gå in på internet och beräkna sin pension. Clas-Eric är 50 år och har 15 350 kr i månadslön. Han får 7 700 kr om han går vid 61 år, 9 900 om han går vid 65 år och 13 500 kr om han går vid 70 år. Det är bara en prognos, i verkligheten kan det bli mer eller mindre. Och avtalspensionen tillkommer.

— Det var inte mycket, säger Clas-Eric. Och inte tänker jag jobba till 70 år!