Det nya yrket resursassistent har inte direkt fått någon flygande start, visar ett reportage i nr 13 om den första kullen i Skara.

Resursassistenten ska vara ett vuxenstöd i förskola, skola och omsorg. Kunna hjälpa till med handledning, konflikthantering och problemlösning. Förhindra mobbning och uppmuntra till positiva aktiviteter. En ettårig utbildning ger nya kunskaper och yrkesstolthet. Nu måste arbetsgivarna se till att de också får möjlighet att använda kunskaperna i ett jobb med anständiga villkor!