Efter det att Kommunalarbetaren berättat historien om Evy Johansson och hennes vedermödor med försäkringsjätten (nr 8/2001) prövades fallet på nytt av Försäkringskommittén, ett organ där Kommunal och Folksam gemensamt försöker lösa tvister kring medlemsförsäkringarna. Strax före semestern kom beskedet: Folksam hade ändrat sig och betalar ut drygt 15 000 kronor i så kallad ex gratia-ersättning.

Med ex gratia avses att bolaget bortser från att det ursprungliga beslutet varit regelrätt och fattats enligt försäkringsvillkoren.

Det är 17 år sen som Evy Johansson liksom många andra hoppade på erbjudandet att frivilligt teckna en grupplivförsäkring via medlemskapet i Kommunal.

Ett beslut hon har haft anledning att ångra många gånger sen dess.

Men i dag är hon lättad.

— Pengamässigt känner jag mig fortfarande lite lurad men jag är glad att det gick så här långt. Det kunde lika gärna ha slutat med att jag inte fått ett öre.

Ombudsman Per-Olof Ryding var en av Kommunals företrädare när kommittén i juni kom överens om att uppmana Folksam att betala ut ersättning.

— Den huvudsakliga anledningen till att Folksam nu betalar ut pengar är bristen på information i det erbjudande som gick ut till Evy Johansson, förklarar han.

Det var aldrig någon på Folksam eller Kommunal som berättat för Evy Johansson att hennes lungsjukdom, som inneburit nedsatt arbetsförmåga, gjorde att hon var diskvalificerad från ersättning i sjukdelen av livförsäkringen.

Då spelade det ingen roll att den fotled hon bröt för drygt fem år sen var så långt från en lungsjukdom man kan komma.

Sen började åren med krångel och brev och telefonsamtal.

In i det sista krånglade det. Av misstag hade Folksam räknat ut att hon nu skulle få ungefär hälften av den summa hon har rätt till. Men den här gången dröjde det bara fem minuter innan de ändrade sig.

Dagen efter ringde Evy Johansson upp Folksam igen för sista gången i ärendet Johanssons livförsäkring.

— Nu har jag sagt upp försäkringen.