— Tanken med brandmän i vården är ny, men vi har både manliga sjuksköterskor och manliga vårdbiträden i Härjedalens kommun sedan förut, kommenterar Eva Swensson, ansvarig för hemvården i Sveg.

Bakom beslutet ligger en skriande brist på vårdpersonal. Även inom räddningstjänsten har man haft svårt att rekrytera deltidspersonal.

Räddningstjänstens chef i Härjedalen, Otti Gabert är mycket nöjd.

— Socialt arbete är precis vad brandmännen alltid har sysslat med. De är vana att ta hand om chockade brandoffer, trösta, stödja — ja hela registret har de redan som sina arbetsuppgifter.

Av den styrka på 18 deltidsbrandmän som finns i Sveg i dag kommer det att bli sex heltidstjänster och tolv deltidstjänster. För heltidstjänsterna gäller sedan att den anställde arbetar en tredjedel av tiden inom räddningstjänsten och hyrs ut till socialförvaltningen två tredjedelar av tjänsten. Brandmännen kommer alltså att vara en vecka i räddningstjänsten och två inom hemvården.

— Vi lägger schemat för brandmännen med kort inställelsetid, så att de skall kunna rycka in i beredskap om något händer, säger Eva Swensson.

För detta jobb kommer brandmännen att precis som förut få en brandmannalön med sedvanlig ersättning för beredskap och jourtjänstgöring.

Till de sex tjänsterna har man fått in åtta sökande och redan i september beräknas basutbildningen — en tio dagars vårdkurs vara avklarad och de sex heltidsbrandmännen vara på plats inom vården.

Kostnaden för projektet beräknas gå ungefär jämt ut med vad man vinner på sparad övertid för befintlig vårdpersonal.
— En annan vinst som vi gör är att vi minskar risken för utbrändhet bland personalen, detta kommer också att resultera i färre sjukskrivningsdagar. Vi väntar oss mycket gott av detta, säger Eva Swensson.