De nya föreskrifterna har gjorts kortare och mer lättlästa för att fler företag ska använda sig av dem. De psykiska och sociala frågorna har betonats.

Arbetsmiljöverkets hemsida hittar man korta råd för hur man kan gå tillväga i sitt arbetsmiljöarbete. Där finns också foldrar och blanketter i ämnet som man kan ladda ner.