Förra våren berättade personalen i Kommunalarbetaren om missförhållanden på vårdhemmet. Kritiken försatte dem i en omöjlig situation, de sjukskrevs och tvingades till slut säga upp sig. I dag har de andra jobb.

Nu har tingsrätten i en dom slagit fast att ägaren gjort sig skyldig till olaga tvång, och dömt henne till dagsböter och skadestånd.

Men får hon efter detta fortsätta driva Gästgården?

— Vi har varit på upprepade inspektioner och har gjort förelägganden, säger Agneta Sjölander på länsstyrelsen i Falun. Bland annat kräver vi att ledningen för hemmet förstärks. När vi tar beslut i frågan kommer vi att väga in den fällande domen.

Hon påpekar att det krävs ”allvarliga missförhållanden” för att länsstyrelsen ska kunna dra in ett tillstånd, och att det idag ställs högre krav innan någon får tillstånd att driva ett privat vårdhem.

Ägaren har överklagat domen.

De kommuner runt Stockholm som köper platser på Gästgården har hittills inte reagerat över anmälningarna, åtalet eller den fällande domen.