— Den diskriminering som homo- och bisexuella utsätts för i arbetslivet kommer inte enbart från arbetsgivare. Minst lika mycket handlar om fördomar hos arbetskamrater och även inom facket.

Att det är så bekräftas av en ny attitydundersökning från TCO som omfattar 1 400 personer. Nära hälften ansåg att homo- och bisexuella missgynnas i arbetslivet. En majoritet av de tillfrågade tyckte att det varken var positivt eller negativt att ha en homosexuell arbetskamrat. Betydligt fler var positiva till arbetskamrater med fysiska funktionshinder.

Kvinnorna i undersökningen hade en mer tolerant inställning till homosexuella än männen. Hela 30 procent av männen ställde sig negativa till att ha en homosexuell manlig arbetskamrat. Motsvarande siffra för kvinnorna var sex procent.