— Det är viktigt att bevaka att man verkligen får höjd lön, säger Kommunals ombudsman Gunnar Fridolfsson.

Avtalet har träffats med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO. Förutom individgarantin på 3:40 från och med den 1 april i år så kom parterna överens om en pott för individuella löneökningar de kommande två åren. Den 1 april, nästa år finns som lägst 3,9 procent att fördela i lokala förhandlingar. Motsvarande löneutrymme för 2003 är minst 3,2 procent.

Totalt sett ger avtalet 11,4 procent, alltså samma löneökningar som på den offentliga sidan. Till det kommer höjningen av semesterersättningen, som blir ungefär en procent högre.

— Vårt krav var att avtalet skulle vara jämförbart med den offentliga sektorns avtal och det har vi lyckats med, säger Kommunals ombudsman Gunnar Fridolfsson.

På sikt hoppas Kommunal också på ett samverkansavtal på arbetsmiljöområdet. Särskilda arbetsgrupper ska jobba med arbetsmiljöfrämjande åtgärder för personliga assistenter.

Avtalet är treårigt men kan sägas upp efter två år.

Gunnar Fridolfsson räknar med att övriga privata avtal för personliga assistenter i stort kommer att likna avtalet med KFO.

— Det här blir normgivande, säger han och poängterar att om det visar sig att arbetsgivaren inte ger någon löneförhöjning under året ska man vända sig till det lokala facket.

Avtalsförhandlingar med Arbetsgivarealliansen och Privatvården fortsätter under augusti.

Avtal för assistenter inom KFS

Avtal har också träffats för personliga assistenter mellan Kommunal och KFS, Kommunala Företagens Samorganisation.

Från första april till sista juni i år utgår ett generellt engångsbelopp på 3: 40 kronor i timmen (1754 kronor för en heltidsanställd).
Från första juli till sista mars nästa år utgår en pott på 4, 1 procent eller 3:40 (584 kronor i månaden för heltid).

Det finns ingen individgaranti, det vill säga allt fördelas lokalt, men om någon får mindre än 300 kronors löneförhöjning är arbetsgivaren skyldig att hålla lönesamtal och motivera varför. Från 1 april 2002 utgår en pott på 3, 9 procent. Även då ska arbetsgivaren motivera om någon får mindre löneförhöjning än 300 kronor. Från och med första april 2003 utgår 3, 5 procent. Avtalet gäller i tre år men är uppsägningsbart om det inte följs.

En arbetsgrupp ska bildas för att se över medbestämmande, arbetsmiljö och samverkan. Pensionssystemet ska också ses över.

Avtal för anställda inom föräldrakooperativ

Ett engångsbelopp om 1 500 kronor per heltidsanställd. Det utgår från första april i år för anställda inom förskolor och fritidshem.

Här finns många som arbetar inom föräldrakooperativ. Avtalet är träffat med KFO.
Även här är det viktigt att de anställda verkligen bevakar att de får ut sin löneförhöjning, enligt ombudsman Gunnar Fridolfsson.

Från och med första juli utgår en allmän pott för individuella lönehöjningar med lägst 3, 8 procent per heltidsanställd, cirka 555 kronor på medellönen 14 594 kronor.

Från och med första april nästa år är denna pott lägst 3, 7 procent, cirka 560 kronor på medellönen 15 149 kronor och från och med första april 2003 är potten lägst 3, 5 procent, det vill säga 550 kronor på medellönen 15 709 kronor.

Attendo Care (Partena Care) minskar arbetstiden stegvis

Kommunal har träffat avtal med Attendo Care, tidigare Partena Care.

Anställda här har längre veckoarbetstid, 38,25 timmar, medan branschen i övrigt har 37 timmar. Strävan finns nu till likvärdiga avtal, därför kommer arbetstiden att stegvis minska. Från första juli minskas arbetstiden till 38 timmar i veckan. Från första juli 2002 med ytterligare en kvart för att den första juli 2003 vara nere i 37 timmar och 30 minuter per vecka.

Eftersom årets arbetstidsförkortning inte kan genomföras praktiskt förrän den första november kompenseras samtliga anställda med ett engångsbelopp om 400 kronor per heltid.

Från och med första juli utgår en pott om lägst 500 kronor (3, 4 procent) per heltidsanställd och månad, från första juli nästa år 505 kronor (3.32 procent) och från första juli 2003 en pott om lägst 490 kronor (3,12 procent).

Ambulanssjukvårdare får arbetstidskonto

Kommunal har slutit avtal för omkring 500 ambulanssjukvårdare, anställda av privata företag.

I avtalet har skapats ett arbetstidskonto, som kan avsättas till kontant betalning, lön eller ledighet på 32 timmar.

Avtalet ger en löneökning med lägst 3,5 procent det första året, lägst
3, 32 procent från första april 2002 och 2003. Varje år finns en individgaranti om 200 kronor.
Avtalsperioden ger, i lönehöjningar, 1943 kronor, vilket motsvarar 12, 4 procent.

Motpart är Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Avtalet rör inte anställda hos Falck och AISAB.

Avtal för anställda på konferensanläggningar

Ett engångsbelopp på 1 500 kronor utgår från och med första april i år för anställda på konferensanläggningar. Avtal har träffats med KFO. Från och med första juli i år utgår en allmän pott för individuella lönehöjningar med lägst 3, 4 procent per heltidsanställd, cirka 570 kronor på medellönen 16 700 kronor. Från och med april nästa år utgår denna pott med lägst 3, 4 procent, cirka 590 kronor på medellönen 17 300 kronor. Från och med första april 2003 utgår denna pott med lägst 3, 6 procent, 640 kronor på medellönen 17 900 kronor.

Eurestpersonal får längre semester

Från och med första januari 2002 blir antalet semesterdagar 31 dagar från och med det år man fyller 40 år och 32 dagar från och med det år man fyller 50.

Ett arbetstidskonto inrättas. Till kontot kan även föras kompsaldon och övertidsarbete. Uttag från kontot kan ske i förkortat schema, längre sammanhängande ledighet, i form av lön eller andra förmåner.

Från och med första juli utgår allmän pott för individuella lönehöjningar med lägst 540 kronor (3, 4 procent) per heltidsanställd, från och med fösta juli nästa år med lägst 450 kronor (2, 7 procent) och från och med första juli 2003 med lägst 540 kronor (3, 2 procent).