Fuktig, varm och öm

tar och ger kärlek

med hela sin själ

älskar att vara sin kärlek nära

somna vakna men också vara

ger av sin lust

så oändlig stark

sinnlighetens moder

den enda moder hon blev