På sommaren femtiofem

när Matlakas Anna körde hästskjuts

så dammet yrde över fälten

föddes Saara Mirjam,

gräddvita rosornas bleka kronblad

som sina kinder,

aklejans blå i ögonen.

Kör din häst

Matlakas Anna kör fortare

döden kör i hälarna på dig

och för det lilla rosenbarnet med sig,

fäller de vita kronbladen

och stänger den mörka dörren.

Bakom den mörka dörren rosenbarnet så spätt.