På din beskrivning låter det som om du har larver av noshornsbagge i din kompost. Larven frodas och växer i fem till sju år i den varma komposten innan den förpuppas och blir en ståtlig skalbagge. Den är helt harmlös, men kan upplevas som lite otäck på grund av sin storlek. Det bruna som du sett är huvudet på larven.

Var rädd om dem, det är en upplevelse att få se en färdig skalbagge komma flygande!