Jag föddes på sommaren femtiosex

när regnet fällde ner sädesfälten,

när hjortar kom ur skogen,

när tranor kom ur myren,

när far plockade hjortron

som i alla somrar.

Tigerliljor blommade

när jag döptes vid skuggan av granen,

mors ögon i tårar,

det osynliga barnet kikade

bakom vinbärsbuskarna.

Myren minns vandraren,

skogen minns, fälten minns,

mors ögon i tårar,

skogen täcker hjortarna,

myren täcker tranorna,

jorden täcker honom

och minns.