Sommar och sol, kanske ett bad

I Vätterns bölja den blå

Vila och ro här i vår stad

Vi njuter verkligen då

Än har vi sommar, än har vi sol

Juli bjuder på grönska

Kanske en varmare sommar än i fjol

Skulle vi särdeles önska…