Han och Hon, vi får aldrig veta deras namn, träffas för att göra verklighet av en fantasi. En sexuell fantasi. Och även om sex även i fortsättningen är det uttalade målet med deras möten så blir deras förhållande efterhand allt mer känslomässigt.

Mötena på ett litet hotell är visserligen den röda tråden i filmen men filmen handlar inte om sex. Istället är det film om hur det exceptionella blir vanligt och om hur människor lär känna och vänjer sig vid varandra.
Filmen berättas i återblickar från ett nu då de bägge intervjuas om sin affär, det är en form som härmar dokumentärens.

Genom det greppet blir filmen också en skildring av hur bedrägligt minnet är. Ofta ger Han och Hon helt olika svar på samma fråga, bägge med den självklarhet som man har när man ger ett riktigt svar.