Oersättliga eller okunniga
beror på efterfrågan
arvode efter okunnighet

lismandet från dem
vid oersättlighet

okunniga för finansiären
alltid oersättliga för kunden

vi tärande
i offentlighetens tjänst