Inte vet de anställda inom VA- verk och reningsverk i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo särskilt mycket om det franska Vivendi, ett jätteföretag i Frankrike som började som vattenbolag och numera äger allt i från Canal Plus till filmbolag. Med nära 300 000 anställda. I Sverige äger Vivendi dotterbolaget Linjebuss, vidare Connex, som sköter tunnelbanan, samt Dalkia som har hand om fastighetsskötsel. Men det är första gången i Sverige som Vivendi går in i vad som är företagets kärnverksamhet: vattendrift. Det sker från och med årsskiftet.

Litet skämtsamt säger några av maskinisterna i Norrtälje: nu får vi väl franskt vin genom kranarna och ska bära basker.

Vad de däremot vet är att de fått nog av kommunen, inte minst med tanke på hur de anställda inom fastighetsavdelningen behandlats. Fastighetsavdelningen vann en anbudsupphandling i höstas. Egen regi visade sig vara fördelaktigast. Det firades med blommor och tårta. Fastighetsavdelningen hade fått ett femårsavtal men plötsligt fattade kommunen beslut om en ny upphandling och förklarade femårsavtalet ogiltigt.

— Av 25 anställda är nu sju sjukskrivna, berättar Gun-Britt Viktorsson.
Kommunals sektionsordförande. Hon är mycket kritisk till det sätt personalen behandlas, inte minst kritisk är hon till tekniska nämndens ordförande, moderaten Kjell Jansson.

Maskinisterna på VA- och reningsverket deltog för några år sedan i ett Kom An projekt. 60 tjänster skulle bort, men de tog fram 190 besparingsförslag och ingen behövde sluta. De frågar sig nu vad mer som går att dra ner på för att Vivendi ska gå med vinst.

Samtidigt tycker några maskinister som Kommunalarbetaren träffat att kommunen skött sig så illa som arbetsgivare att det inte kan bli sämre. Det kan till och med bli bättre att få umgås med gelikar, som kan vattenskötsel. Hos kommunen har de inte fått något respons för sitt kunnande.

— Vi ville inte ens att kommunen skulle lägga anbud beträffade va-verksamheten med tanke på hur de bar sig åt när det gäller fastighetsavdelningen, säger maskinmästare Hasse Eriksson. Maskinisterna Roger Sundberg och Kent Isaksson instämmer.

När det gäller vattenhanteringen har Vivendi avtal på tio år med möjlighet till två års förlängning.

Driften kostar nu över 30 miljoner per år medan Vivendi räknar med att sköta den för 23 miljoner. Summorna går inte riktigt jämföra eftersom i de 30 miljonerna ingår även andra kostnader som el, administration och slamhållning. När detta skrivs är det inte klart på vilket sätt Vivendi tar över personalen.

Bo Assarsson, tillförordnad chef på tekniska kontoret säger att de varit noga med att informera hela tiden och att verksamheten flutit bra, men att det alltid uppstår osäkerhet bland anställda i en upphandlingssituation.

— Att Vivendi tar över behöver inte innebära besparingar, de vill framför allt få in en fot på den svenska marknaden, tror han.

Kjell Jansson, tekniska nämndens ordförande är övertygad om att det kommer att bli bra med Vivendi och har förhoppningar om att företaget kommer att ta över all personal. I övrigt har han inga kommentarer.

Bland andra företag som lade anbud på vattnet i Norrtälje var det engelska Seven Trent Water och Roslagsvatten.

Park-och anläggningsverksamheten har lagts ut på Vägverket.

Kommunals ombudsman Lars Thörn säger att förbundet kommer att noga följa händelseutvecklingen inom vattendriften, inte bara i Norrtälje utan i hela landet.