Den gamla lönetrappan har tagits bort. I stället införs en lägsta lön efter tolv månaders arbete. Det står ingenting i avtalet om lönen innan dess. Om någon haft lägre lön, höjs den automatiskt efter tolv månader och den höjningen får inte minska utrymmet för andra löneökningar.

I år blir lägsta avtalslönen på heltid 13 500 kronor, nästa år 13 700 och tredje året 13 900. Den gamla lönetrappan gav 12 700 efter tolv månader.

Det finns hemservicejobb inom företag som är med i Almega. Kommunal slöt nyligen avtal med dem. Lägsta lönen där är några hundra kronor lägre under de tre avtalsåren, men där ger avtalet den lönen redan från första dagen. Löneökningarna inom Hemfrid kostade arbetsgivaren 11,7 procent, mot 10,8 hos Almegaföretagen.

Hos Almegaföretagen kan man få sex dagar kortare arbetstid, tidigare fyra dagar, om man går över till årsarbetstid. Den möjligheten finns inte i avtalet med Hemfrid.