Att skötaren också i övrigt har uppträtt olämpligt mot kvinnor och kvinnliga patienter, stärker arbetsgivarens skäl att säga upp honom.

Fackets jurist argumenterade mot uppsägningen, dels därför att domen för sexuellt ofredande skulle vara felaktig, dels därför att de andra skälen till uppsägningen förts fram för sent.

Två av de sju ledamöterna i AD ansåg det fel att säga upp skötaren; det han dömts för var inte särskilt allvarligt och uppgifterna om att han uppträtt olämpligt ansåg de inte tillförlitliga nog.

Facket ansåg att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att omplacera skötaren. Men AD:s majoritet säger att mannen inte hade kunnat omplaceras, eftersom varken vårdarbete eller arbete på en skola med unga kvinnliga elever skulle ha varit lämpligt.