De alternativa driftsformerna har över huvud taget ökat kraftigt 1993-2000 och har i dag 12,7 procent av de anställda. Det motsvarar mer än var åttonde anställd inom välfärdstjänsterna.

1993 stod de alternativa driftsformerna för 6,1 procent av de anställda.

De vinstsyftande företagen ökar allra mest.

— Privat ägda aktiebolag har ökat med 150 procent, säger rapportförfattarinnan Gun-Britt Trydegård, fil.dr vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Privatiseringarna är en stor fråga i samhällsdebatten. Men det har hittills saknats tillförlitlig statistik över utvecklingen.

Rapporten ”Välfärdstjänster till salu” är den största kartläggningen som har gjorts på området sen 1995. Den ingår som en del i den statliga utredningen ”Välfärdsbokslut”.

I rapporten har Trydegård undersökt hur anställningsförhållandena har förändrats för verksamma inom barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård, tandvård, äldre- och handikappomsorg samt vård och behandling inom socialtjänsten.

Med alternativa driftsformer avses allt som inte drivs i offentlig regi, det vill säga privata företag, kooperativ, kommunala bolag, ideella föreningar, stiftelser med mera.

De alternativa driftsformerna har ökat allra mest i äldre- och handikappomsorgen.12,9 procent av de anställda där har i dag en icke-offentlig arbetsgivare.

— Där har det skett en fyrdubbling sen 1993, säger Gun-Britt Trydegård.

Endast fyra kommuner saknar privata alternativ över huvud taget, Eda, Skinnskatteberg, Sorsele och Ydre. I övriga 285 kommuner har alternativa driftsformer vuxit fram mer eller mindre under 90-talet. Höörs kommun i Skåne har privatiserat allra mest. 32,5 procent av de välfärdsanställda i Höör jobbar privat.

Inte oväntat dominerar annars de tre storstadskommunerna, inklusive förorterna. I Stockholm, exempelvis, jobbar var fjärde anställd i privat drift. Kommuner med många moderatväljare är också överrepresenterade. Men även i kommuner med många s-väljare går utvecklingen mot en större andel alternativ drift.

Rapporten ”Välfärdstjänster till salu” ska inte förväxlas med boken ”Välfärd till salu”, som gavs ut nyligen av socialdemokraternas tankesmedja.

I en av de övriga fyra rapporterna tas arbetsmiljön upp. Den undersökningen bekräftar i stort sett bilden från andra studier och visar på en kraftigt försämrad arbetsmiljö inom skola, vård och barnomsorg.

Hela delbetänkandet finns att läsa på www.regeringen.se