Det står klart sedan Kommunal och Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO, på onsdagskvällen enades om ett nytt avtal som berör drygt 10 000 personliga assistenter.

Förutom individgarantin på 3:40 från och med den 1 april i år så kom parterna överens om en pott för individuella löneökningar de kommande två åren. Den 1 april, nästa år finns som lägst 3,9 procent att fördela i lokala förhandlingar. Motsvarande löneutrymme för 2003 är minst 3,5 procent.

Totalt sett ger avtalet 11,4 procent, alltså samma löneökningar som på den offentliga sidan. Till det kommer höjningen av semesterersättningen, som blir ungefär en procent högre.

— Vårt krav var att avtalet skulle vara jämförbart med den offentliga sektorns avtal och det har vi lyckats med, säger Kommunals ombudsman Gunnar Fridolfsson.

På sikt hoppas Kommunal också på ett samverkansavtal på arbetsmiljöområdet. Särskilda arbetsgrupper ska jobba med arbetsmiljöfrämjande åtgärder för personliga assistenter.

Avtalet är treårigt men kan sägas upp efter två år.

— Alla assistenter måste bevaka att deras löner ökar med 3:40 under året. Annars ska de höra av sig till det lokala facket, säger Gunnar Fridolfsson. Han räknar med att övriga privata avtal för personliga assistenter i stort kommer att likna avtalet med KFO.

— Det här blir normgivande, säger han.