Han och Hon, vi får aldrig veta deras namn, träffas för att göra verklighet av en fantasi. En sexuell fantasi. Och även om sex även i fortsättningen är det uttalade målet med deras möten så blir deras förhållande efterhand allt mer känslomässigt.

Mötena på ett litet hotell är visserligen den röda tråden i filmen men filmen handlar inte om sex. Istället är det film om hur det exceptionella blir vanligt och om hur människor lär känna och vänjer sig vid varandra.