Förutom lönepåslagen höjs tilläggen från den 1 oktober med 4 procent. Det nya kollektivavtalet gäller för cirka 16 000 anställda och det löper fram till den sista november år 2002.

Avtalet med Bussarbetsgivarna ska jämföras med det som tidigare slöts med de kommunala bussbolagen.

Det gäller till sista maj nästa år och ger 560 kronor mer i månaden med en individgaranti på 250 kronor. Tillägen höjs med 3,5 procent. De anställda i de kommunala bussbolagen får börja pensionsspara från 21 års ålder.

Kommunals målsättning var att förhandla fram ett branschavtal men det lyckades inte denna gång. Istället blev det en gemensam arbetsgrupp med arbetsgivarna som ska ta fram ett underlag för ett branschavtal. Det ska vara klart senast vid årsskiftet.

Nya förhandlingar om ett branschavtal ska inledas senast sista februari nästa år. Det handlar bland annat om semester och arbetstidsbestämmelser.

Anders Westin, chef för Kommunals trafikenhet, säger att han är besviken över att det inte var möjligt att redan i år få ett branschavtal. Men han är trots allt nöjd med de lönepåslag som bussförare och verkstadspersonal får.

— Löneökningarna ligger klart över snittet jämfört med vad andra på arbetsmarknaden har fått i sina avtal, säger han.