Upphandling och privatisering skapar en gråzon där den svenska offentlighetsprincipen och medborgerlig insyn och politisk kontroll sätts ur spel. De lagliga skillnaderna mellan rätten till insyn i kommunalt jämfört med privat drivna skolor, sjukhem och annan offentligt finansierad verksamhet är för stora, säger chefredaktören Thelma Kimsjö, som skrivit rapporten ”Yttrandefrihet till salu” (Kommunalarbetaren 11-2001).

Tvinga entreprenörerna att ha samma öppenhet som kommunerna, säger hon och det är bara att instämma. Redan för fem år sedan visade en statlig utredning hur detta kan gå till. Genomför förslaget snarast!