Kommunalarnas partisympatier har inte förändrats nämnvärt mycket under det senaste halvåret, visar den opinionsmätning som SCB gör åt Kommunalarbetaren.

Socialdemokraterna har sedan valåret 1998 legat stadigt kring 50 procent. Majmätningen avviker inte — 51,5 procent.

Vänsterpartiet har under samma period ökat vid nästan varje mättillfälle. Så inte nu. Idag får v 22 procent.

Miljöpartiet har minskat med 1,5 procent, och har därmed halverat sitt stöd sedan valåret.

Moderaterna är det största borgerliga partiet bland kommunalarna. Strax före valet stödde 14,2 procent partiet. Men redan på hösten 1998 var siffran nere på 8,1 procent — idag 8,5 procent.

Stödet till Folkpartiet har oftast varit mycket svagt. Toppsiffran, 5,3 procent, kom maj 1997. Sedan har trenden varit vikande. Idag har partiet 0.8 procent. Det är mindre än den statistiska felmarginalen.

Centerpartiet ökade från 3,1 procent i november till 5,8 idag. Närmaste förklaring till uppgången är partiledarbytet. Frågan blir om Maud Olofsson-effekten kommer att bestå?

Kristdemokraterna fick sitt lyft i samband med förra valet då stödet fördubblades på ett halvår till 9,1 procent. Sedan har trenden varit svagt vikande — nu 6,9 procent.

Kommunalarnas partisympatier i maj 2001

Partier Män Kvinnor
c 4,1 6,2
fp 1,4 0,7
m 5,5 9,3
kd 2,7 7,9
mp 0,0 5,2
s 57,5 50,0
v 28,8 20,3