Däremot pratas det inte lika ofta om vad kvinnor kan göra för att underlätta detta. Kvinnor måste ta sitt ansvar i det hela. De måste efterfråga mer jämställda män.

Någon sa till mig: ”jämställda män borde belönas med mer sex”. Det ligger kanske något i det. Kanske kunde det vara ett sätt att skapa ett mer jämställt samhälle. Ett sätt att skapa fler jämställda män. Att vara populär hos det motsatta könet blir långt innan vuxen ålder en viktig drivkraft i personlighetsutvecklingen. Man utvecklar de egenskaper som man känner att andra uppskattar. Kvinnor ska inte behöva muta sig till jämställdhet. Ett jämställt samhälle är en rättighet.

Rättviseargumentet ger kvinnor rätt att kräva mer jämställdhet. Det ger också männen en skyldighet att aktivt medverka till det. Men det blir så mycket lättare för män att ändra det som måste ändras om de känner att det premieras.

Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder. Mycket har hänt sedan 1919 när Sverige införde kvinnlig rösträtt. Mycket har också hänt sedan 1980 när Sverige fick den första jämställdhetslagen. Men än finns en hel del kvar att göra. Kvar finns saker som inte går att lagstifta bort. Det handlar om relationer. I relationer mellan kvinnor och män finns fortfarande mycket som inte är jämställt.

Jag pratar om maktfördelning, arbetsfördelning och barnledighet. Fortfarande är det kvinnor som i högre utsträckning tar det största ansvaret för barn och familj. Det är viktigt att komma ihåg att de strukturer som är roten till det ojämställda bärs upp av både kvinnor och män. Alltså kan det inte endast vara mäns ansvar att skapa ett mer jämställt samhälle. Utan även kvinnor har ett minst lika stort ansvar. Samtidigt tänker jag på grunden i det marknadsekonomiska samhälle vi lever i — förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Vill kvinnor ha mer jämställda förhållanden så får de se till så att männen känner att det efterfrågas jämställda män. Finns det en efterfrågan kommer ett utbud att skapas. Om allt annat är lika, så borde det vara lättare för en jämställd man att hitta en partner. Är det så? Jag vet inte. Men jag hoppas det. Fast jag tycker i så fall att det märks för lite. Däremot tror jag att det är fler jämställda män som lever i lyckliga förhållanden. Jag tror på fullt allvar att jämställda män har mer sex.
Jämställda förhållanden har större chans att vara lyckliga förhållanden. Och i lyckliga förhållanden kramas man oftare — och längre!

För din egen och dina systrars skull: nästa gång ni letar efter någon att kramas med — välj en jämställd.

Vårdbiträde och nationalekonom. Thord Pettersson är utredare på LO och gillar fordon, elektronik och nästan allt fysiskt arbete.
Du kan e-posta till honom på thord.pettersson@lo.se

Kommunalarbetaren nr 12 2001