Första och andra året blir höjningen 3,8 procent vardera, tredje året 3,6 procent. Det betyder en tiondels procent mer än kommunavtalet det andra och tredje året. Avtalet kan sägas upp och förhandlas om år 2003.

Exempel på lönetrappans ökningar de tre åren. Ny 12-årslön för dem utan vidareutbildning blir, räknat med 20 minuters badtid, 16 928 kronor, 17 571 respektive 18 204 kronor. Lönerna utan badtid ligger omkring en tusenlapp högre.

Den tolvåriga lönetrappan finns alltså kvar i avtalet, men lokalt kan man gå över till individuella löner, om arbetsgivaren och facket är överens om det.

Där man går över till individuella löner, ska tarifflönesystemets höjningar för tid i yrket läggas till utöver potten.

Den konstruktionen är förhandlaren, ombudsman Annika Falk, särskilt nöjd med.

Den lägsta lärlingslönen har tagits bort. Exempel. På arbetsplatser med 20 minuters badtid får nybörjare med godkända gymnasiebetyg i matematik och svenska 13 482 genom årets ökning.