I varje fall enligt en opinionsundersökning som Temo gjort på uppdrag av Pensionsforum.

Kvinnor har sämre tilltro än män och är mindre villiga än män att spara i en obligatorisk äldrevårdsförsäkring. 61 procent av de drygt 1000 tillfrågade personerna sade sig villiga att spara mellan 150 och 500 kronor i månaden i en sådan försäkring.

Men bara 40 procent ansåg att man borde införa en obligatorisk äldrevårdförsäkring. Socialdemokratiska sympatisörer var mer positiva än andra.

Åtta av tio tillfrågade kan själva hjälpa sina gamla föräldrar. Lika stor andel kan tänka sig att betala privat för städning och matinköp.