Thelma Kimsjö är chefredaktör för Mitt i, 11 lokaltidningar som ges ut i Stockholm, söderförorter samt i Södertälje.

Hennes rapport handlar om hur lokaltidningarnas arbete har förändrats till följd av upphandling, privatisering samt skol- och äldreomsorgscheckar.

”Sedan 1996 har jag sett hur bland annat sjukhem, skolor, hemtjänst, vårdcentraler i utgivningsområdet blivit onåbara i samma ögonblick som privata entreprenörer har tagit över”, skriver hon.

Thelma Kimsjö jämför de lagliga skillnaderna mellan det kommunalt drivna Tumba sjukhem och det privata Årsta sjukhem.

Vid Tumba sjukhem gäller offentlighetsprincipen. Vem som helst kan kräva att få se uppgifter om matinköp och personalscheman vid ett kommunalt äldreboende.

Handlingar ska diarieföras och arkiveras. De allmänna handlingar och uppgifter som inte är skyddade av sekretess ska vid begäran lämnas ut.
Den som ber om handlingarna och uppgifterna behöver inte tala om sitt namn eller varför hon vill ta del av dessa. Vägrar tjänstemannen att lämna ut handlingarna eller uppgifterna kan han straffas för tjänstefel.

De anställda är garanterade yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Myndigheten får inte forska efter källor eller läckor till pressen.

Den privata entreprenören vid Årsta sjukhem avgör själv vilka handlingar eller uppgifter som ska lämnas ut. Sjukhemmet drivs av vårdkoncernen Carema. I företagets rutiner för personalens tystnadsplikt står bland annat följande:

”Företaget skall i allt väsentligt behandlas som om det vore en enskild individ. Vilket innebär att de uppgifter, information, framtidsplaner, ekonomiska situation eller annan för företaget väsentlig upplysning inte får yppas för obehörig.

Personer som kan anses obehöriga är alla som inte för sitt arbete eller för klients bästa behöver en viss uppgift. Med detta förstås att press, anhöriga, vänner och bekanta hör till obehöriga.”

Thelma Kimsjö säger att hon inte tar ställning till om verksamheten ska drivas privat eller offentligt. Det viktiga är att offentlighetsprincipen inte inskränks.

— Det är bra att det finns lagar och regler att luta sig emot. I dag är öppenheten ojämn i privat verksamhet. Den beror på välviljan hos de personer som styr företaget, säger Thelma Kimsjö.

Hon tycker att det är oroväckande med tanke på att ambitionen hos de styrande politikerna i Stockholm är att sälja ut så mycket som möjligt.

Thelma Kimsjö vill få igång en debatt om den krympande öppenheten. Hon påminner om den statliga utredningen om förnyelse i kommuner och landsting som 1996 föreslog att kommuner inte ska få lägga ut något på entreprenad om de inte gör ett avtal med företaget som ger allmänheten insyn.

Det förslaget förverkligades aldrig och nu är det upp till varje kommun att göra sådana överenskommelser.