Rörelse:

• Antalet ungdomar engagerade i idrottsrörelser är relativt konstant. Däremot har andelen barn och ungdomar som ägnar sig åt idrott utanför föreningslivet, så kallad spontanidrott, sjunkit drastiskt, enligt Folkhälsoinstitutet och Riksidrottsförbundet.

Benskörhet:

• Benskörhet, osteoporos, ökar kraftigt i hela västvärlden. Varje år får cirka 70 000 svenskar benskörhetsfrakturer. I dag inträffar exempelvis åtta gånger så många lårbensfrakturer jämfört med för cirka 50 år sen.

• EU räknar med en fördubbling av antalet höftfrakturer de närmaste 25 åren.

Övervikt:

• Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport ökar övervikten i alla åldersgrupper, även bland barn och ungdomar. Men det saknas nationella undersökningar på barn och ungdomars viktutveckling.

• Dock finns siffror som pekar på ett tilltagande problem. Till exempel var 1998 nästan var femte värnpliktig överviktig, enligt Folkhälsoinstitutet. Motsvarande siffra för 1971 är 6,9 procent.

• I åldersgruppen 16-24 år hade andelen överviktiga män ökat från 11,7 till 15,7 procent 1998 jämfört med 1980, enligt SCB:s statistik. För kvinnor i samma åldersgrupp hade andelen överviktiga fördubblats från 6,4 till 12,9 procent.