Om högskolan ska kunna erbjuda redan yrkesverksamma en meningsfull vidareutbildning måste vi bli bättre på att förena teori och praktik, säger hon, med all rätt.

Efter flera lyckade utbildningar av undersköterskor tar nu Södertörns högskola ytterligare ett steg och bildar ett Centrum för praktisk kunskap. Där kommer nyckelordet att vara förtrogenhetskunskap, den tysta kunskap som förvärvas i dagligt arbete, av både undersköterskor och professorer.

Denna spännande kombination av formell och reell kompetens är något helt nytt och Södertörns högskolas pionjärarbete är ett viktigt steg mot jämlikhet i utbildningen.