Den som blivit kränkt är sällan hjälpt av en vanlig ursäkt; det behövs upprättelse, gottgörelse. Den som blivit förnedrad offentligt behöver upprättelse inför gruppen. Vad det beror på och hur det kan gå till på arbetet hör till det som tas upp i ”Kränkta människor samarbetar inte” av Lena Nevander Friström, med Christina Zaar som medförfattare (Natur och Kultur).

Hon erinrar också om vars och ens ansvar; den som tittar på utan att ingripa är tillåtande och gör sig delaktig.

Boken är tänkt som underlag för fyra samtal på jobbet, men kan också läsas enskilt. Den är lättläst och har rikligt med tydliga exempel.