Vårdbiträdet Sahra Hassan är 47 år. Hon arbetar vid äldreboendet Lönnen som drivs av ISS Care.

Sahra är anställd enligt det avtal som gäller för vårdpersonal inom företaget. De har 25 dagars semester oberoende av ålder. Men det gäller inte för dem som tidigare var anställda av Järfälla kommun. Som kommunalt anställda hade de som fyllt 40 år 31 dagars semester och de som fyllt 50 år 32 dagar.

— Det är inte rättvist, säger Sahra.

När den personalen frivilligt bytte arbetsgivare till ISS Care, som vann upphandlingen om det nyöppnade Lönnen, fick de behålla det antal semesterdagar de hade hos kommunen. Men det blir ingen ytterligare semesterdag för dem som senare fyller 40 eller 50 år.

Att de får behålla redan erhållna semesterdagar är ett resultat av förhandlingar mellan Kommunal och ISS Care.

Sahra fick fast jobb vid Lönnen i november förra året.

— Jag jobbar lika hårt som mina arbetskamrater som tidigare varit fast anställda i kommunen. Därför hade det varit skönt att kunna vara ledig lika länge som dem, säger hon.

Kommunal kräver i årets avtalsförhandlingar att privat anställda ska ha samma semestervillkor som personal i kommuner och landsting. Det tycker Sahra är bra.

— Jag hoppas att Kommunal inte backar från det kravet. För min del är längre semester lika viktigt som högre lön, säger hon.

Ett 60-tal personer erbjöds jobb vid Lönnen med tjänstledighet i ett år från kommunen när ISS Care startade verksamheten där. Endast sju av dem tackade ja.

En av dem som valde att stanna kvar inom den kommunala äldreomsorgen är vårdbiträdet Anita Svensson. Det berodde bland annat på anställningsvillkoren hos ISS Care. Hon säger att det har förändrat hennes syn på kommunen som arbetsgivare.

— Förut gnällde vi mer. Nu jämför vi med hur det är att arbeta för ISS Care, säger Anita Svensson som också är arbetsplatsombud.

Sahra håller med om att det är en stor skillnad att arbeta inom kommunen eller för ISS Care.

— Inom kommunen kändes det mer som om vi gav omsorg till de äldre. Här känns det mer som om vi arbetar för någon annan. Och inställningen från arbetsgivaren är att om vi inte accepterar de villkor som de erbjuder är det bara att sluta.

Ändå säger Sahra att hon trivs vid Lönnen.

— De gamla är underbara. Jag vill inte skiljas från dem. Även om anställningsvillkoren är orättvisa. Men det borde inte vara någon skillnad i villkor beroende på vilken arbetsgivare jag har eller har haft, säger hon.
Denna vecka fortsätter Kommunals avtalsförhandlingar för de anställda inom privat äldreomsorg. Ett nytt avtal kan blir klart i slutet av veckan. Det som återstår att lösa är bland annat lönepåslagen och semesterns längd.