Grymhet kan utvecklas av nästan vem som helst, om omständigheterna i samhället är sådana. Det är viktigt med demokratiska institutioner och sociala nätverk. Men det är dessutom alltid vars och ens ansvar att stå emot och inte ge efter för primitiva impulser.

Det är temat i ”Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet” av Ludvig Igra (Natur och Kultur). Hans konkreta exempel är tydliga och förfärande. Till exempel de amerikanska studenterna som lyder blint och tillfogar människor outhärdliga, kanske farliga smärtor. Ludvig Igra är psykoanalytiker, men boken riktar sig till allmänheten och är ganska lättläst.