Kurt Junesjö är jurist vid LO-TCO Rättsskydd. Han säger att om fackförbunden accepterar sämre förmåner för nyanställda så accepterar fackförbunden att de förmånligare villkoren helt försvinner ur avtalen på lång sikt.

Att det blir så beror ofta på att facket gör en kompromiss med arbetsgivaren för att inte någon som redan är anställd ska behöva få sämre anställningsvillkor än tidigare.

Kurt Junesjö tycker att när fackförbunden ska förhandla om villkoren efter upphandling så ska det ske utan fredsplikt. Det ska vara möjligt att strejka för att förhindra alla former av försämringar av anställningsvillkoren.

Kommunals avtalsombudsman Jan Sjölin tycker att Kurt Junesjös förslag är intressant och är värt att fundera vidare på.