De som har individuella löner är garanterade en löneökning på 250 kronor mer i månaden.

Kommunals chef för trafikenheten Anders Westinutgår ifrån att även de som har individuella löner kommer att få en löneökning på 560 kronor per månad.

– Men det ska förhandlas om detta lokalt och vara klart före juni månads utgång, säger han.

Löneökningarna enligt avtalet ska betalas ut senast med lönen i juli.

Kommunal och de kommunala bussbolagen är också överens om att en arbetsgrupp ska ta fram underlag för ett branschavtal. Det ska vara klart till årsskiftet.

Utifrån det underlaget inleds nya förhandlingar senast sista februari nästa år.

Kommunal och arbetsgivarna har också enats om att pensionen ska börja tjänas in från 21 års ålder.

Anders Westin säger att avtalet minst ligger i nivå med andra avtal som har slutits på arbetsmarknaden.

Kommunal krävde att få bort de individuella lönerna men de finns tills vidare kvar.

– I de flesta kommunala bussföretagen har de ändå förhandlat fram lokala lönestegar. Vi gör ett nytt försök när vi ska förhandla om ett branschavtal och hoppas då att åtminstone få bort de individuella lönerna för bussförarna, säger Anders Westin.

Förhandlingarna om ett avtal för anställda vid privata bussföretag fortsätter den 11 juni.
– Det är djupt oroande att vi inte denna gång lyckades enas om ett branschavtal med alla bussarbetsgivare. Men nu ska vi skapa press för att få ett sådant, säger Anders Westin.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna med de privata bussarbetsgivarna är avtalsperiodens längd. Kommunal kräver även här ett 1-årigt avtal.