Regnbågens grupplokal ligger i Fredriksbergskyrkan i Falköping, i samma korridor som kyrkans förskola som man samarbetar med.

På Regnbågen ser det ut som på vilken förskola som helst med pentry, matbord och hyllor med lego och klossar. Dagbarnvårdarna arbetar också med teman, precis som man gör i förskolan.
Skillnaden mellan Regnbågen och en förskola är åldersblandningen och att barngruppen är olika dag från dag. Det ursprungliga: att ta emot barn i sitt hem är också något som Regnbågen värnar om, säger Ing-Marie.
— Men inte till varje pris.

Med Regnbågens arbetssätt behöver barnen bara vara på två ställen: tre dagar hos sin dagmamma och två i lokalen. Den ena av de två dagarna tar Rose-Mari hand om dem, den andra har hela gruppen aktiviteter tillsammans med lokalen som utgångspunkt.

I Falköping har man haft 40-timmarsvecka för dagbarnvårdarna sedan 1995. I början tog de emot vikariebarn hemma när kollegorna var sjuka eller hade sin lediga dag.

— Det var väldigt jobbigt att ta hand om både egna och andras dagbarn. Det var då jag fick de här tankarna, säger Ing-Marie.

Genom att ha en person stationerad hela veckan kunde de motivera att få en egen lokal. Just nu har Regnbågen 35 barn på sex dagbarnvårdare.
Förr kunde hon ha arbetsdagar på tolv timmar. Fast arbetstid ger mindre pengar men bättre arbetsmiljö.

Övertid tar man oftast ut genom att flexa morgon eller eftermiddag. I de 40 timmarna ingår en planeringstimme på kvällstid som man får övertidsersättning för.

Rose-Mari jobbar varje dag i lokalen och har inga egna dagbarn. Hennes 40 timmar är fördelade över veckans fem dagar. De andra dagbarnvårdarna på Regnbågen arbetar fyra dagar i veckan, upp till tio timmar per dag. Alla i gruppen hjälper till att täcka upp så att schemat går ihop. Vid behov får man ta in en vikarie.

När kommunen beräknar hur många barn varje dagbarnvårdare ska åta sig utgår man fortfarande från det gamla ”vårdtimme”-systemet.
Utgångspunkten är 160 vårdtimmar som motsvarar fyra heltidsbarn. Regnbågen har inga skolbarn, i Falköping har alla som behöver plats på fritidshem.

Falköping var nog bland de första att teckna avtal för dagbarnvårdarna, tror Ing-Marie. Alla kommuner bör nu ha någon form av avtal, enligt Kommunförbundet. På en del håll är den fasta arbetstiden 45 timmar och till och med mer.

— Har man mer än 40 timmar jobbar man gratis åt arbetsgivaren, kommenterar Ing-Marie.

Den inställningen protesterar Ove Svedman på Kommunförbundet emot. Lönerna är individuellt satta, menar han.

— Ofta räknar man genomsnittet per vecka. Det kan vara 35 timmar ena veckan och 45 andra.

Kommunförbundet har försökt få kommunerna att skicka de nya avtalen men gått bet. Anledningen tror Ove Svedman är att de hela tiden görs om. Verksamheten förändras också hela tiden.

Britt-Marie Fasth, ombudsman på Kommunal, tycker att dagbarnvårdare som är missnöjda över för många barn på sin fasta arbetstid ska ta upp en diskussion med fack och arbetsgivare. I sista hand får man vända sig till arbetsmiljöinspektionen.

Regnbågen i Falköping är inte det enda stället där man har hittat en egen, praktisk lösning på det vikarieproblem som uppstår vid fast arbetstid.
”Kommunal Väst” berättar om fyra dagbarnvårdare i Strömstad som tar hand om 29 barn, varav tio fritidsbarn, i en hyrd villa. De har ingen verksamhet alls i sina egna hem.

På Getingen i Umeå har varje barn en ordinarie och en vikarierande dagmamma som barnet träffar kontinuerligt. Arbetstiden är precis som i Falköping uppdelad på fyra dagar. Carina Nensén och hennes kollegor arbetar med barnen i sina egna hem. En dag i veckan har de aktiviteter i en lokal som de delar med andra dagbarnvårdargrupper.

Getingen har haft 40-timmarsvecka på försök i ett och ett halvt år.
Att som familjedaghem ha en skolledare som chef är något nytt som kommit mer och mer.

Carina Nensén tycker att familjedaghemmen kommer i kläm i den nya organisationen.

— Vi har i dag ledare som inte har någon erfarenhet från vårt specifika område, säger hon.

Fakta om dagbarnvårdare

• År 2000 fanns det 9974 kommunalt anställda dagbarnvårdare. 1995 var antalet det dubbla, 20987.

• De flesta kommuner har tecknat lokala avtal för dagbarnvårdarna med en fast arbetstid på 40–45 ”klocktimmar”.

• Lönerna är individuella och ligger på 14500 till 15000.

• Det gamla, centrala avtalet var ett ackordsystem som byggde på ”vårdtimmar” per barn.