Hon är också kommunalare och har följt kongressen med stort intresse. Agneta Gille berättar att för socialdemokraterna var den stora frågan vid kongressen rapporten om solidaritet och valfrihet i välfärden.

Agneta Gille säger att många i riksdagsgruppen och i partiledningen reagerat på förslaget i rapporten att acceptera vinstutdelande privata företag inom vård, omsorg och skola.

— Vi har redan fått rapporten i halsen från våra politiska motståndare. Mest dåligt har nog socialdemokratiska företrädare mått som själva är kommunalare, säger Agneta Gille.

Enligt henne hade därför Göran Persson ett självklart intresse av att vid kongressen redovisa sin och partiets syn på dessa frågor.

— Han insåg naturligtvis vilken effekt det skulle kunna få på kongressdebatten. Men Göran ville förhindra att moderatledaren Bo Lundgren skulle kunna stå i riksdagens talarstol och vifta med Kommunals rapport i polemik mot socialdemokraterna, säger Agneta Gille.

Under större delen av kongressen befann sig Göran Persson utomlands sysselsatt med att lösa krisen i mellanöstern och med sin uppgift som ordförande i EU:s ministerråd.

— Men Kommunals kongress var så viktig för Göran att han fick rapporter om vad som hände där. Och han är nöjd med vad han fick höra, säger Agneta Gille.

Förtydligande från Agneta Gille:

Agneta Gille vill göra följande förtydligande:

Det är rätt det jag sa om att rapporten har väckt känslor i partiet, många tycker att det är fel med vinstutdelning.

Utifrån detta så är det inte så konstigt att Göran Persson vår statsminister och partiordförande ger sin och partiets syn på privat – offentlig.

Formuleringen i artikeln att han hade ”ett självklart intresse” av att göra det antyder däremot felaktigt att han ville styra kongressdebatten.

Rapporten har startat en diskussion inte bara i Kommunal utan också i partiet vilket är bra.

Att vi har fått rapporten i halsen av våra motståndare stämmer men jag har aldrig sagt att Göran Persson vill förhindra Bo Lundgren att vifta med Kommunals rapport.

Jag rapporterade under veckan till Göran Persson om vad som hände vid kongressen. Men jag talade inte med honom själv och kan därför inte veta om han är nöjd, men vi i partiet är nöjda med att diskussionen kommit igång.

Vi kommer att fortsätta denna debatt i höst på partikongressen.

Som biträdande partisekreterare och kommunalare har jag naturligtvis följt kongressen med nöje och inte enbart denna rapport utan även andra frågor.
Agneta Gille

Redaktionens kommentar:
I huvudsak är Agneta Gille och tidningen överens om att innehållet i artikeln stämmer överens med vad hon sagt när hon intervjuades.

Hon uttalade sig då utan reservationer om vad Göran Persson ansåg om debatten och beslutet om rapporten.

Agneta Gille uppfattar formuleringen ”ett självklart intresse” som konspiratorisk. Men formuleringen stämmer med det som hon sa i intervjun och antyder inget annat än det som sägs i hennes förtydligande.

När det gäller det efterföljande citatet om att Göran Persson ville förhindra att Bo Lundgren skulle kunna vifta med rapporten står ord emot ord. Vi hävdar att det är rätt citerat.
Vid intervjun utvecklade Agneta Gille det påståendet med att förklara att Göran Persson tänker och agerar utifrån perspektivet av att vara statsminister och partiordförande.
Det kan väl inte heller uppfattas som konspiratoriskt.