– Förutom att vi har olika uppfattningar i sak så är vi inte ens överens
om vad det är vi vill lägga fram i den här rapporten, sade andre
förbundsordförande Lars-Åke Almqvist när han efter nästan fyra timmars debatt gick upp i talarstolen och förklarade att förbundsstyrelsen vikit
sig för den massiva kritiken.

Enligt kongressbeslutet ska därmed rapporten ”Solidaritet och valfrihet
i välfärden” skickas tillbaka för ny behandling i förbundsstyrelsen och dessutom ska
en bred medlemsdialog om rapporten genomföras.
Ett beslut om de frågor rapporten behandlar ska därmed tas först vid nästa års förbundsmöte.

En i förbundsstyrelsen, Claes-Göran Thunberg från Älvsborg, hade
reserverat sig mot rapporten. Och det var också tidigt hans linje som vann sympati bland de 188 kongressombuden.

En ny rapport, där medlemmarna först
fått säga sitt, kan möjligen antas vid nästa års förbundsmöte, argumenterade han.

– Jag trodde att jag hade ett ganska stort stöd. Men det här blev över all förväntan, sade en nöjd Claes-Göran Thunberg.

I sitt förslag till principprogram ville arbetsgruppen lägga grunden för ett arbetarrörelsens alternativ till moderaternas valfrihetstänkande. Bland annat slår rapportförfattarna fast att konkurrens är ”till fromma för välfärden” och att vinstintresse och
vinstutdelning till företag som verkar inom välfärdsområdet måste tillåtas.

Förslaget var omstritt redan innan debatten startade. Statsminister
Göran Persson gav ytterligare bränsle till diskussionen när han i måndags i sitt kongresstal tog ställning mot vinstutdelning till ägarna
av privata företag som verkar inom vård, skola och omsorg.

Det var också resonemangen kring vinstintresse som fick många av
kongressledamöterna att se rött på onsdagen.
Debatten fick en starkt ideologisk prägel och blev stundtals ganska hätsk. Ställningstaganden i rapporten tolkades av flera som att Kommunal nu skulle gå i bräschen för fler privatiseringar.

– Jag trodde för ett ögonblick att Kommunal hade fått ett uppdrag av moderaterna när jag läste rapporten, sade exempelvis Rolf Hagebjörk,
Norrbotten.

Inte mer än omkring tio av de cirka 40 talarna yrkade bifall till
rapporten.

– Jag tycker att det känns bra att vi lyfter upp de här frågorna till ytan, sade en av de positiva, Margareta Widén-Berggren, Uppsala.

Förbundsordföranden Ylva Thörn medgav efteråt att förbundsledningen inte hade insett hur starkt motståndet mot vinstintresse i den offentliga
sektorn var bland ombuden.

– Vi missbedömde kanske den delen, sade hon vid en pressträff.

Fotnot: Samma ombud som är kongressledamöter i år kommer att fatta beslut vid nästa års förbundsmöte.