Joanna Traynor beskriver en nybörjares arbete i engelsk sjukvård med stark närvarokänsla i sin roman Syster Josephine (Lindelöws bokförlag). Det är så långt ifrån de romantiska kioskböckerna i sjukhusmiljö man kan komma.

Men först skildras barndomen i fosterhem, med övergrepp, rasism, misslyckanden. Josephine blir upprorisk och självdestruktiv och använder inte sin begåvning.

Det är en bra roman, levande och påträngande och delvis självbiografisk.